Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vývoz nebezpečného odpadu

 19.02.2024

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v rámci separovaného zberu bude v našej obci

uskutočnený vývoz

 n e b e z p e č n é h o     o d p a d u 

dňa 23.2.2024   /piatok/

od 10,30 h. do 10,45 h.    pred KD Ortáše

od 10,50 h. do 11,10 h.  na Rúbaniskách pri oznamovacej tabuli v hornej časti sídliska

od 11,15h. do 11,30h.    v Ploskom pred obecným úradom

Nebezpečný odpad môžu občania priniesť v uvedených časoch na určené miesta, kde bude stáť auto a vodič, ktorý odpad bezpečne prevezme.

Nebezpečný odpad:

Batérie akumulátory, žiarivky rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky neb. látok.

Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa:

Eternit, sklenená vata, polystyrén    Zoznam aktualít: