Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.ploske.sk spravuje Obec Ploské je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ploské

Adresa:
Obecný úrad Ploské
Ploské 74
044 44 Kráľovce

IČO: 00324621

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov:966
Rozloha: 1000 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1270

Všeobecné informácie: info@ploske.sk
Podateľňa: podatelna@ploske.sk
Starosta: starosta@ploske.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ploske.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 695 81 17

Kompetencie:
Obec Ploské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk