Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív


  Source 2015

  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 236)
  Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  028/2021 auditorske služby Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Ing. Matilda Duditšová
  1200 €
  027/2021 elektronická komunikácia Odb.: Obec Ploské
  Dod.: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  026/2021 dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Ploské
  Dod.: HOOK, s.r.o.
  025/2021 poistenie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
  024/2021 odovzdanie pozemkov Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Slovenský pozemkový fond
  023/2021 navýšenie sumy dotácie Odb.: TJ Ploské
  Dod.: Obec Ploské
  385 €
  022/2021 úhrada za soc. služby Odb.: Slovenský červený kríž, územný spolok Trebišov
  Dod.: Obec Ploské
  021/2021 odborný posudok Odb.: Obec Ploské
  Dod.: URBA s.r.o.
  950 €
  020/2021 nájom pozemku Odb.: Obec Ploské
  Dod.: VET BAR CATERING s.r.o.
  1800 €
  019/2021 poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
  Dod.: Obec Ploské
  2500 €
  018/2021 poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: TJ Ploské
  3500 €
  017/2021 podpora zamestnanosti Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
  016/2021 finančný príspevok Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Úrad práce soc. vecí a rodiny
  015/2021 o budúcej zmluve Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Martin Wiravec
  014/2021 dodávka elektriny Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  013/2021 o pripojení Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
  012/2021 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3000 €
  011/2021 spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Obec Beniakovce
  010/2021 k zmluve o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Ploské
  Dod.: FURA s.r.o
  009/2021 o spolupráci Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Viaceré zmluvné strany
  Generované portálom Uradne.sk