Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív


  Source 2015

  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 310)
  Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  003/2024 nehnuteľnosť Odb.: Martin Šoltés
  Dod.: Obec Ploské
  3 700 €
  002/2024 poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Arcidiecézna charita Košice
  2 400 €
  001/2024 poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Mesto Košice
  Dod.: Obec Ploské
  62 €
  1/2024 k zmluve o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Ploské
  Dod.: FURA s.r.o
  0 €
  2023039 Zabezpečenie mliečnych výrobkov Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Organika s.r.o.
  0 €
  07/2022 Poskytovanie audítorskych služieb Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Ing. Matilda Duditšová
  0 €
  028/2023 Nájom nebytových priestorov Odb.: POSOL s.r.o.
  Dod.: Obec Ploské
  1 000 €
  027/2023 Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
  200 €
  026/2023 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  75 400 €
  025/2023 Zriadenie spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Obec Nová Polhora
  200 €
  9008157/4 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
  0 €
  023/2023 Finančná čiastka Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Neinvestičný fond VODÁRNE
  200 €
  022/2023 finančný dar Odb.: Obec Ploské
  Dod.: MONTRÚR s. r. o. Košice
  800 €
  021/2023 poskytnutie finačnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 Odb.: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Ploskom
  Dod.: Obec Ploské
  2 000 €
  270/31/2023 o výkone správy verejnej kanalizácie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Dod.: Obec Ploské
  0 €
  227/17/2023 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Dod.: Obec Ploské
  1 €
  3230677 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
  3 000 €
  017/2023 finančný dar Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Dispomed s.r.o.
  500 €
  016/2023 zber použitých textílií, odevov a obuvi Odb.: Obec Ploské
  Dod.: EKOCHARITA TATRY
  0 €
  015/2023 združená dodávka elektriny Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
  0 €
  Generované portálom Uradne.sk