Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív


  Source 2015

  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 208)
  Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
  001/2021 k zmluve o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Ploské
  Dod.: FURA s.r.o
  033/2020 Súprava povodňovej služby Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  032/2020 poistnej zmluvy Odb.: Obec Ploské
  Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  031/2020 k poistnej zmluve Odb.: Obec Ploské
  Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  030/2020 o výpožičke Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
  029/2020 Príprava stravy pre deti v MŠ Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Obec Nová Polhora
  1.64 €
  028/2020 Spoločné verejné obstarávanie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
  0 €
  027/2020 Návratná finančná pomoc Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Ministerstvo financii SR
  15300 €
  026/2020 uzavretie budúcej zmluvy Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
  0 €
  025/2020 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor
  2500 €
  024/2020 poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Mesto Košice
  0 €
  018/2019 k poistnej zmluve Odb.: Obec Ploské
  Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  0 €
  017/2019 k poistnej zmluve Odb.: Obec Ploské
  Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  0 €
  023/2020 k zmluve o dielo Odb.: Obec Ploské
  Dod.: KLMstav s.r.o.
  0 €
  022/2020 vytvorenie webstránky Odb.: Obec Ploské
  Dod.: webex.digital s.r.o.
  0 €
  021/2020 k zmluve o poskytnutí služieb Odb.: Obec Ploské
  Dod.: ARTEL spol.s r.o.
  0 €
  020/2020 Zmluva o platení úhrady Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Slovenský červený kríž, územný spolok Trebišov
  0 €
  019/2020 nehnuteľnosť Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Rímskokatolícky Farský úrad Ploské
  33869.67 €
  018/2020 nehnuteľnosť Odb.: Obec Ploské
  Dod.: Rímskokatolícky Farský úrad Ploské
  33833.28 €
  017/2020 Dodávka elektriny Odb.: Obec Ploské
  Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
  0 €