Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v rámci separovaného zberu bude v našej obci

uskutočnený vývoz

 nebezpečného odpadu

dňa 16.3.2022 /streda/

od 7,30 do 7,45 pred KD Ortáše

od 7,50 do 8,50 na Rúbaniskách pri oznamovacej tabuli v hornej časti sídliska

od 8,10 do 8,30

v Ploskom pred obecným úradom

Nebezpečný odpad môžu občania priniesť v uvedených časoch na určené miesta, kde bude stáť auto a vodič, ktorý odpad bezpečne prevezme.

Nebezpečný odpad:

Batérie akumulátory, žiarivky rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky neb. látok.

Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa:

Eternit, sklenená vata, polystyrén

O z n a m     

Zber     jedlých    olejov a tukov z domácností,

je možné  doniesť na obecný úrad do nádoby označenej na zber, a to každý pracovný deň na obecnom úrade.

Oleje a tuky sa zbierajú v uzavretých plastových fľašiach,

ktorý  bude vyvezený spoločnosťou FÚRA s.r.o. v deň vývozu podľa harmonogramu.

Informácia o zbere je priložená v prílohe.