Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vývoz nebezpečného odpadu

 21.09.2021

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v rámci separovaného zberu bude v našej obci

uskutočnený vývoz

 nebezpečného odpadu

dňa 7.10.2021 /štvrtok/

od 11,15 do 11,30 pred KD Ortáše

od 11,35 do 11,50 na Rúbaniskách pri oznamovacej tabuli v hornej časti sídliska

od 11,55 do 12,15     v Ploskom pred obecným úradom

Nebezpečný odpad môžu občania priniesť v uvedených časoch na určené miesta, kde bude stáť auto a vodič, ktorý odpad bezpečne prevezme.

Nebezpečný odpad:

Batérie akumulátory, žiarivky rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky neb. látok.

Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa:

Eternit, sklenená vata, polystyrén    Zoznam aktualít: