Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontajner na zmiešaný odpad

 01.04.2022

O Z N A M

Oznamujeme občanom,

že dňom 1.4.2022 bude pristavený

Veľkokapacitný kontajner

 na zmiešaný odpad.

  V Ploskom pri kostole

v  Ortášoch   pred KD

na Rúbaniskách v dolnej časti sídliska.

Upozorňujeme občanov, aby nevhadzovali do VKK         p n e u m a t i k y  .

Po naplnení kontajnera nerobiť skládku mimo  neho

Do VKK nepatrí:

p n e u m a t i k y,

nebezpečný odpad, akumulátory, žiarivky, filtračné oleje, mazacie oleje, farby a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, eternit, sklená vata    Zoznam aktualít: