Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Nebezpečný odpad

 22.09.2020

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v rámci separovaného zberu bude v našej obci

uskutočnený vývoz

 nebezpečného odpadu

dňa 29.9.2020 /utorok/

od 11,15 do 11,35

pri obecnom úrade v Ploskom

od 11,40 do 11,55 pred KD Ortáše

od 12,00 do 12,15 na Rúbaniskách pri

oznamovacej tabuli v hornej časti sídliska

Nebezpečný odpad môžu občania priniesť v uvedených časoch na určené miesta, kde bude stáť auto a vodič, ktorý odpad bezpečne prevezme.

Nebezpečný odpad:

Batérie akumulátory, žiarivky rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky neb. látok.

Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa:

Eternit, sklenená vata, polystyrén    Zoznam aktualít: